torsdag 25 februari 2010

Vi läser bouppteckningar!På torsdagar träffas vi och läser bouppteckningar från Toarp, Rångedala och Äspereds socknar, ett område som haft samma dräktskick. När det gäller gångkläder och dräktsilver har vi läst och renskrivit 697 st bouppteckningar mellan åren 1724-1885.

Vi har registrerat:

  • År 1724-1799, Män 93 st, Kvinnor 59 st

  • År 1800-1885, Män 304 st, Kvinnor 241 st
Syftet med att läsa bouppteckningar är att lära oss mer om hur dräktskicket kan ha sett ut när det fortfarande existerade. I bouppteckningarna får vi många uppgifter om material, färger och benämningar på olika dräktplagg. Vi får också en bild av hur dräkten förändrats över tid och att det fanns sociala skillnader över vilka kläder och material man hade i sitt dräktförråd. Vi har som målsättning att våra kunskaper om dräktskicket i Toarp ska kunna resultera i en bok som i bilder och text ger en beskrivning av Toarpsdräkten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar