torsdag 14 juli 2011

Knallen "the peddler" har varIt i USA med sin fässing.


Vecka 26 var Ingrid och jag på Nordic Fiddle and Feet i Ogontz, New Hampshire, USA och berättade om Toarpsdräkten och om vad knallen kunde möta på en av sina resor i Sverige. På bilden föreställer jag en knalle med fässing som bjuder ut sina varor. Fässing kallades knallens säck som han bar över axeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar