lördag 19 juni 2010

Tillverkning av StopamössanJust nu håller jag på och tillverkar en Stopamössa. Denna mössa är säregen för Toarpsdräkten där flera original finns bevarade på olika museér.
I Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift från 1860-talet kan man läsa: "Vid flickans första nattvardsgång begagnades Stopamössan" och "Den gifta kvinnan begagnade alltid Stopamössan ofvanpå hucklät".
I ett sockenstämmoprotokoll från 1811 kan man läsa: Deres hufvudbonad består af dels trinda mösser av gult eller vitt kläde så sydde att de passar jämt efter hufvudet och dels svarta af svart kläde något större än de förre, allt af svänskt kläde; äfven nyttjades en hufva af skärduk under den svarta mössan. Mössan har förmodligen sin förebild i modedräkten från 1400-1500 talet.


Mössan är sydd i svart kläde dekorerad med sammetsband och fodrad med ett tunt rött kläde. Den runda plattan är gjord av 5 lager vadmal som klistrats samman med mjölklister och sedan stickats i en spiral med blå lintråd.