söndag 24 oktober 2010

Festklädd i Toarp - Föredrag på Gräfsnäsgården i Göteborg
Nu har vi, jag och Ingrid, varit i Göteborg och haft föredrag om hur man var klädd när det var fest eller högtid i Toarp. Ingrid visade ett bildspel med bilder på originalplagg från olika muséer samtídigt som hon berättade om hur kläderna använts utifrån de skriftliga uppteckningar som finns om dräktskicket i Toarp. Själv så berättade jag om hur jag arbetat med kopieringen av en brudklänning från Toarp. Jag visade också kopior av ett antal strumpor och vantar m.m. Det var ett tjugotal intresserade åhörare som också fick tillfälle att ställa frågor och klämma på mina kopierade plagg.

söndag 17 oktober 2010

Festklädd i Toarp - Föredrag på Gräfsnäsgården i Göteborg


Söndagen den 24 oktober skall jag och Ingrid ha ett föredrag för Göteborgs distrikt av Folkdansringen på Gräfsnäsgården om hur man var festsklädd i Toarp. Ingrid berättar om hur man var "Högtidsklädd i Toarp" och jag kommer att berätta om hur jag gick tillväga när jag tog fram en kopia av bruddräkten i Toarp. Jag kommer också att visa en variant av hur brudgummens utstyrsel kunde se ut.

Lena och Christina har besökt Armémuseum i Stockholm


Lena och Christina har deltagit i en konferens på Armémuseum i Stockholm där det visades uniformer och pratades om uniformens påverkan på det folkliga dräktskickets utveckling.