söndag 25 september 2011

Fin och festlig i Toarpsdräkt

Under vävmässan 2011 som arrangerades i Borås var "Fin och festlig i Toarpsdräkt" en programpunkt. Vi genomförde två stycken dräktvisningar i Ramnakyrkan i samarbete med Borås Spelmanslag, Borås Hembygdsgille, Slöjd i Väst, HB Toarpsdräkt och Borås Museum samt flera andra medverkande. Som genomgående tema för visningen/konserten var knallen huvudgestalt genom livets olika högtider från dop till sorg.
Knalle klädd i kapprock och hatt samt utrustad med fässing, tyg och bandbunt.
Gudmor klädd i grön högtidsdräkt med ett lindebarn smyckat för dop med mössa och doptäcke.

Flicka klädd för konfirmation med röd högtidsdräkt, raskförkläde och stopamössa. Under mössan bär hon en huvudduk - linong.Sörjande kvinna klädd för "stor sorg" med panneklä, huvudkläde och hakkläde samt förkläde med stor fåll.

Brud klädd i "sina egna kläder". Dessa kläder lämnades in till Västergötlands museum i Skara med uppgifter om att de använts som bruddräkt. Bindmössan är broderad med påläggssöm av silvertråd och silverpaljetter.


Brudgum klädd i långtröja och smyckad med brudgumsband och brudgumsvantar.
Brudgum och kronbrud med Toarps brudklänning.

Kvällens två brudar i samspråk mellan föreställningarna